OPERA III

Mô tả

Chất làm đầy mạnh có khả năng sửa chữa các nếp nhăn sâu, làm đầy má, môi.

Điều trị  như nếp nhăn mũi, môi, nếp nhăn vùng miệng, cằm, làm đầy má và môi.

Định dạng: 1x1ml

Nồng độ HA: 1x1ml

Mũi kim: 27G

Ứng dụng: 6 tháng/lần