OPERA IV

Mô tả

Chất làm đầy rất mạnh, có khả năng làm đầy các nếp nhăn rất sâu trên khuôn mặt và phục hồi thể tích khuôn mặt.

Điều trị gò má, vùng má, nọng cằm, nếp nhăn sâu, teo mỡ mặt.

Độ PH: 7

Định dạng: 1x1ml

Nồng độ HA: 1x1ml

Mũi kim: 25G

Ứng dụng : 6 tháng/lần.