OPERA I

Mô tả

Chất làm đầy mềm, có khả năng điều chỉnh các nếp nhăn nhỏ đến vừa trên khuôn mặt.

Điều trị nếp nhăn xung quanh môi, miệng, gò má, khoé mắt, thái dương.

PH: 7

Định dạng: 1×1 ml

Nồng độ HA: 1x1ml

Mũi kim: 30G

Ứng dụng: 4 tháng 1 lần