OPERA II

Mô tả

Chất làm đầy trung bình, mềm. Có khả năng sửa chữa các nếp nhăn trung bình – độ sâu vừa trên cơ thể, định hình lại cấu trúc của mũi và thái dương, làm đầy môi.

Điều trị mũi, khe mắt, môi, thái dương, các nếp nhăn trung bình đến sâu, nếp nhăn trán, nếp nhăn mũi, môi, rãnh cười, nếp nhăn gấp.

PH: 7

Định dạng: 1x1ml

Nồng độ HA: 1x1ml

Mũi kim: 30G

Ứng dụng: 4 tháng/lần.